Velkommen til "Fremtidsguld - dit skidt"

 

Forsøget afsluttes mandag og tirsdag den 7. og 8. november,

hvor du bedes om at stille begge forsøgscontainere ud til skel.

Du får den nye container omkring den 10. november.

Tak for din deltagelse, som har betydet meget for os.


Byd velkommen til en ny måde at sortere affald på!

I Aalborg kommune producerer husholdningerne omkring 132.000 tons affald om året. Det svarer til omtrent 4 kilo affald om dagen pr. husstand. Allerede nu afleverer vi en stor del af dette affald til genbrug, men vi kan blive bedre.

Vi smider nemlig omkring 50.000 tons, ca. 1,5 kilo om dagen pr. husstand ud som dagrenovation. Meget af det affald vi smider i vores dagrenovation, kan faktisk bruges igen, hvis det bliver sorteret, før det bliver smidt ud.

Indsamlingen fra forsøgsområderne viser at der indsamles følgende pr. år pr. husstand:

Plast:  12 kg
Metal: 10 kg
Minielektronik: 1,50 kg
Sparepærer: Én sparepære
Batterier: 0,33 kg


nej

 
Aalborg Forsyning, Renovation | Over Bækken 2 | Postboks 463 | 9100 Aalborg | Telefon 9931 4955 | Fax 9814 0630 | renovation@aalborg.dk

sitelist.html